Åhlén Base HB

Åhlén Base HB

Ledande utveckling

Genom coaching, mentorskap, chefsutveckling hjälper vi dig att lyckas som ledare.

Referenser

Referenser Posted by Björn 2007-07-04 01:13:44

Vårt företag har en rad referenser. Vi vill framförallt omnämna avtalade och genomförda uppdrag för följande kunder:

LANDSTINGET HALLAND
Chefsutveckling, mentorskap, grupputveckling inom ett par olika förvaltningar.

REGION HALLAND
Chefsutveckling, mentorskap, grupputveckling inom ett par olika förvaltningar.

FÖRSÄKRINGSKASSAN
Chefsutveckling och mentorskap.
Comments(0)