Åhlén Base HB

Åhlén Base HB

Ledande utveckling

Genom coaching, mentorskap, chefsutveckling hjälper vi dig att lyckas som ledare.

Företaget

Företaget Posted by Björn 2007-07-04 01:13:14

Åhlén Base HB etablerades 2002. Grundare är Björn Åhlén. Den huvudsakliga inriktningen på vår verksamhet är coaching, mentorskap, chefs- och grupputveckling.

Ditt behov alltid i fokus
Vår främsta uppgift är att ge dig det stöd du behöver i din chefsroll. Vi arbetar oavbrutet med att utveckla ny tjänster som stärker dig i ditt ledarskap och vi kan t.ex stötta dig med karriärplanering, CV granskning, stöd inför anställningsintervjuer samt personlig utveckling genom coaching och ett bra mentorskap.

Det senaste som vi tror mycket på och tillämpar är process-coaching med fokus att lyckas med organisationsförändringen i företaget.    Comments(0)